วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

เพิ่มคำอธิบายภาพ คุงครูเข้าอบรม การสร้างบล็อค

การเขียนบล็อค

วันเสาร์ ที่ 20 เดือน กันยายน 2557 ทางโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ได้มีการจัดอบรมการเขียนบล็อค โดยท่าน ศน. โชคชัย สิรินพมณี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้